Thursday 28 October 2010

Scribble in playground


---

Monday 4 October 2010

Klotter

Klotter i närheten av Stadsparken.

---

Saturday 2 October 2010

Klotter – en liten runda

Man kan undra varför de ansvariga för dessa byggnader inte reagerar uter låter klottret finnas kvar.
De bidrar därför med spridning av klotter i samhället.

Här är det någon som känner sig som en “ingen” och därför behöver göra sig syndlig på detta destruktiva sätt …

Denna “ingen” behöver kanske fångas upp och göras synlig för mer konstruktiva uttryck …

Samma som ovan – Ta bort klottret!

   Fy så förfulande det är!

 

---